Kötelező cégmódosítás

 

Kötelező cégmódosítás!

Határidő: 2013. február 1.

http://www.fivosz.hu/data/images/paragrafus-0-000.jpg

A változások érintenek, ha: CÉGED 2012. március 1. előtt alapítottad, vagy módosítottad utoljára.

A módosításra előírt határidő: 2013. február 1.

Acégbíróságoknak a határidő elmulasztása esetén kötelező bírságot kiszabnia, legalább 50 ezer forintot, maximum 900 ezret. A bírságolás elkerülése érdekében javasoljuk, hogy ne hagyd az utolsó napokra a módosítást.

A módosítás alapvetően 3 körben érinti a cégeket:

1.) kötelezően meg kell adni minden tag és az ügyvezető / képviselő esetében a születési hely, idő adatokat, valamint az adóazonosító jelet (ez utóbbit eddig csak az ügyvezetőnél/képviselőnél kellett megadni),

2.) A cég székhelyére, telephelyére, fióktelepére vonatkozó, a tulajdonos (ok) által kiállított hozzájáruló nyilatkozatot, miszerint a társaság jogosult használni az ingatlant,

3.) kézbesítési megbízott megjelölése, ha a cégben tagként, képviselőként vagy felügyelő bizottsági tagként magyarországi lakóhellyel nem rendelkező személy működik. Külföldi személy kézbesítési meghatalmazottja nem lehet a társaság tagja, képviselője, FEB tagja.

Amennyiben kizárólag a fenti adatokban történik változás, a cégmódosítás illetékmentes, csak az ügyvédi munkadíjat kell megfizetni.

Cégügyekben kötelező a jogi képviselet.

Forrás: 2011. évi CXCVIItörvény

139. §(1) A Ctv. 129. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A 36. § (4a) bekezdésében foglalt adatok bejegyzését a tagok a cégjegyzékben vezetett adataik első változásakor kötelesek a cégbíróságnak benyújtani.”

(2) A Ctv. 129-131. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„129. § (1) A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi IV. törvény, továbbá az ezekkel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCVII. törvény (a továbbiakban: Módtv.) hatálybalépését megelőzően bejegyzett azon cégek, melyeknek cégneve vagy rövidített neve nem felel meg a

3. § (5) bekezdésben vagy a

4. § (3) bekezdésben foglalt előírásnak, a cégjegyzékben vezetett adataik első változásakor, ennek hiányában legkésőbb 2013. február 1. napjáigkötelesek cégnevük megváltoztatására.

(2) A Módosító tv. hatályba lépését megelőzően bejegyzett azon cégek, melyek a 7. § (4) bekezdése alapján nem csatoltak be a székhely-, telephely- és fióktelep használat jogcímét igazoló okiratot, a cégjegyzékben vezetett adataik első változásakor, ennek hiányában legkésőbb 2013. február 1. napjáig kötelesek azt a cégbíróságnak benyújtani.

Powered by Best Hosting Planet Tárhely és Információ tecnológiai Szolgáltató. Created by Best Hosting Planet.