Barter meghatározása

 

Csereszerződés, barter ügyletek meghatározása

A csereszerződés olyan kétoldalú szerződés, amelynek megkötésével a szerződő felek kölcsönösen

felelősséget vállalnak, hogy a másik félnek átadják a tulajdonukban lévő valamely dolgot.

A csereszerződésben mind a két fél egyidejűleg valamely dolog elidegenítője, ugyanakkor egy másik dolog megszerzője is.

Amennyiben a két dolog értéke nem egyenlő, a különbözetet pénzösszeggel egyenlítik ki.

A csereszerződés / barter/ hasonló az adásvételi szerződésre, azzal a fő különbséggel, hogy a cserénél a vételárat egy megfelelő értékű dolog helyettesíti.

 

A csereszerződésnél a szerződés költségeit a felek egyenlő módon, közösen viselik, kivéve ha a szerződésben erre vonatkozóan más megállapodás nem születik.
 

Jogi jellemzők

 

A csereszerződés kétoldalú, visszterhes, tulajdonátruházható a felek megegyezésén alapuló szerződés.

 

A szerződés megkötésének feltételei:

A felek beleegyezésének érvényesnek kell lennie.

A szerződés jogalapjának törvényesnek kell lennie.

A szerződő feleknek a cserét képező dolog tulajdonosainak kell lenniük.
A szerződő felek kötelességei:

Kezességet kell vállalniuk elperelés esetén. Felelnek a szerződés tárgyát képező dolgok rejtett hibáiért.

A cserét alapos indok esetén bírósági keresettel lehet megszüntetni.

Barter fogalma:

a kereskedelmi szakzsargonban csereügyletet takar

Jogforrása:

a magyar polgári jogban a Ptk. 378. §-a szabályozza
Mögöttesen alkalmazandó joganyag: adásvételi szerződés (Ptk. 365-377. §-ok)

A barter ügyletek kialakulása
Pénzhiányos helyzetekben jelenik meg pl. őskori, ókori kereskedelem; nagy gazdasági világválság.

A nemzetközi kereskedelemben kialakult alaptípusok

Naturális barter:
A barter ügyletek legegyszerűbb formája, áru áruért cserél gazdát. Az árukat értékben nem kapcsolják össze.

Pl. 5 tonna olajért 500 darab hűtőgépet adnak a felek

Kompenzációs ügylet:
A csereügyletek fejlettebb formája, az árukat értékben is összekapcsolják.

Két alfaja ismert:
Teljes esetén:

a felek egyfajta áru értékéért egy másik fajta árut kérnek 100%-ban.
Részleges esetén:

a felek egyfajta áru értékéért pl. 80%-ban egyikféle, a maradék 20% másikféle árut fogadnak el.

Viszont vásárlási ügylet
Szokás ellen ügyletnek is nevezni.

A felek két adásvételi szerződést kötnek, az egyikben a hamarabb teljesítő fél árujának jogi sorsát rendezik, a másikban az első szerződés vevője kötelezi magát, hogy későbbi időpontban a korábban átvett árú értékének megfelelően vásárolni fog.

Visszavásárlási ügylet
Az egyik fél gépeket berendezéseket ad át, a másik fél pedig az ezekkel gyártott eredménytermékekkel köteles fizetni.

Offset
Nagy értékű hadi-, űripari, számítógépes technológiák államok közötti cseréje. Az ilyen ügyletek sajátossága a titkosság, ezért általános szabályokat nem lehet megállapítani rájuk.

Barter létrejötte

A csere (barter) konszenzuális szerződés, melyben a fél valamely dolognak (nem pénznek) vagy jognak a másik félre való átruházása iránt vállal kötelezettséget annak fejében, hogy őrá is dolgot vagy jogot ruház át a másik fél. A cseréből alakult ki az adásvétel. Ezért a cserére is az adásvétel szokásait alkalmazták.
Konszenzuális ügylet két egybehangzó akaratnyilatkozattal

Kikényszerített barter: állami (politikai?) elhatározásból

Kényszerű ügylet: eredetileg a felek szándéka más ügyletre irányult, de

A barter ügyletek alanyai, tárgya, tartalma, megszűnése:
Alanyai: államok, bankok, (nemzetközi és hazai) kereskedők, szolgáltatók,
Tárgya: közvetlen kölcsönös adásvétel
közvetett ipari tömegtermékek, nyersanyagok, energiahordozók stb.
Tartalma: mindkét fél eladó és vevő egy pozícióban
megszűnése: általában prompt (azonnali) ügyletek, de bizonyos fajtáik időben elhúzódhatnak ( visszavásárlási-, viszont vásárlási ügylet)

Powered by Best Hosting Planet Tárhely és Információ tecnológiai Szolgáltató. Created by Best Hosting Planet.